سالانه بیش از ۹۳۳ هزار تن پسماند صنعتی در خراسان شمالی تولید می‌شود
به گزارش احراز WWW.Ehraaz.ir ، معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: سالانه بیش از ۹۳۳ هزار تن پسماند صنعتی در این استان تولید می شود که بخش بسیار زیادی از آن قابلیت بازگشت به چرخه تولید دارد.