استاندار خراسان شمالی خواستار شد:
شتاب بخشی در ساخت بیمارستان راز و جرگلان
استاندار خراسان شمالی در ارتباط ویدئو کنفرانسی با رییس جمهور خواستار شتاب بخشی در روند ساخت بیمارستان صحرایی ارتش در شهرستان مرزی راز و جرگلان شد.