روزنامه ایران:
 امریکا می خواهد آشوب‌های خیابانی را به عنوان حربه در مذاکرات استفاده کند
روزنامه ایران نوشت:هر زمان که بحرانی در ایران رخ می‌دهد، امریکایی‌ها تمام تلاش خود را برای سوءاستفاده از آن به کار می‌برند. با فوت مهسا امینی نیز -خارج از اینکه اصل ماجرا چه بوده و چگونه رخ داده- ایالات متحده در راستای فشار حداکثری در سیاست خارجی، از آن بهره برده است.