کارشناس امور بین الملل:
اوکراین به یک زمین سوخته در اروپا تبدیل خواهد شد/ سرنوشت دولت اوکراین و زلنسکی چه خواهد شد؟
جنگ روسیه علیه اوکراین وارد چهارمین روز خود گشته و در این میان، گمانه زنی‌های مختلفی در رابطه با آینده دولت این کشور مطرح شده است.  برخی ناظران برآنند که احتمالا باید شاهد سقوط دولت این کشور و شخص زلنسکی باشیم و برخی دیگر معتقدند در رابطه با سقوط دولت این کشور، زود است پیش بینی خاصی داشت.