سرپرست معاونت اقتصادی استانداری خراسان شمالی :
ارتباطات تجاری استان باید تقویت شود
سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی گفت: ۷۰ فرصت سرمایه‌گذاری در این استان فراهم شد و برای بهره‌برداری به بخش خصوصی معرفی می شود.