معاون رییس‌جمهور:
برکات سفرهای استانی دولت در حال نمایان شدن است
معاون امور مجلس رییس‌جمهور با اشاره به ابعاد مختلف حضور میدانی مدیران دولت سیزدهم در قالب سفرهای استانی در جمع مردم گفت که برکات این سفرها با بررسی میدانی و شناسایی مشکلات در حال نمایان شدن است.