ظهور نشانه‌های پیشرفت در رفع تحریم‌ها
ورود بازیگران جدید در عرصه مذاکرات وین
تنور مذاکرات وین این روزها با برگزاری جلسات طولانی و پی‌درپی میان هیات‌های مذاکره کننده داغ تر شده و این مساله در کنار ورود برخی بازیگران جدید در عرصه گفت‌وگوها، بیانگر احتمال تحولاتی تازه در راستای احیای توافقات سال ۹۴ و رفع تحریم‌هاست.