دادستان کل کشور از دست های پشت پرده در صنعت خودروسازی خبر داد
 دادستان کل کشور با بیان اینکه در صنعت خودروسازی دست‌های پشت پرده وجود دارد که مانع ارتقای وضعیت خودروسازی می‌شود، ابراز امیدواری کرد در سال جدید قطعه سازان و خودروسازان بتوانند به درستی به وظایف خود عمل کنند و برای استانداردسازی و بهبود کیفیت خودروهای تولیدی گام‌های موثری بردارند.