کارشناس مسائل راهبردی:
ایران تحت فشار، مطالبات زیاده‌خواهانه غرب را نخواهد پذیرفت
کارشناس مسائل راهبردی گفت: ایران قصد تقابل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ندارد ولی مدیرکل این نهاد باید به این نتیجه رسیده باشد که ایران تحت فشار، به هیچ وجه مطالبات زیاده‌خواهانه غربی‌ها را نخواهد پذیرفت.