افزایش پروازهای فرودگاه بجنورد
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: پیگیری های لازم برای افزایش هفت پرواز در هفته از فرودگاه بجنورد انجام شده است و به زودی این مهم محقق می شود.
روزنامه جوان:
مهاجرت نخبگان خروجی نهادهای متولی
▫️«جوان» سراغ اساتید دانشگاه رفته و علل مقوله مهاجرات نخبگان را بررسی کرده است؛ آن را «خروجی نهادهای متولی» می‌داند و نوشته است: «کاش نهاد‌های متولی نخبگان نداشتیم!»