مرتضوی: باید انحصار اطلاعات را بشکنیم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر شفافیت در عملکرد و توجه به اشتغال، گفت: در اتاقی شیشه‌ای باید انحصار اطلاعات را بشکنیم و مردم را در جریان امور قرار دهیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
سوابق درخشان مرتضوی در حوزه اجرا و سیاستگذاری
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد سوابق گزینه پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مرتضوی در حوزه اجرایی و سیاستگذاری سوابق درخشانی دارد و می تواند وزرات تعاون کار و رفاه اجتماعی را به خوبی مدیریت کند.