حرکت پیشرو خراسان شمالی به سمت کشت قراردادی
به گزارش احراز، www.Ehraaz.ir اجرای طرح کشت قراردادی محصولات کشاورزی خراسان شمالی در راستای حمایت از بهره‌برداران به سمتی پیش می رود که خاطرات تلخ فروش نرفتن محصول و فاسد شدن دسترنج‌ کشاورزان این خطه به فراموشی سپرده شود.