مشاور عالی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
در تمدن اسلامی باید به سمت نمادسازی پیش برویم
مشاور عالی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: یافته های علوم غربی دچار تغییرات زیادی هستند و اگر می خواهیم به تمدن اسلامی برسیم باید مرزبندی علوم اسلامی و غربی مشخص شود.