مدیر صندوق بیمه روستاییان خراسان شمالی:
۴۰۰۰ روستایی خراسان شمالی توانایی تمدید بیمه ندارند
محمدرضا غلامزاده گفت: خشکسالی و نبود بارش موثر تولید و درآمد خانوارهای روستایی و عشایری را کاهش داده است که هم اینک سه هزار و ۸۰۰ نفر از آنان نتوانستند پوشش بیمه ای خود را تمدید کنند.
دولت رئیسی وارث بدهی ۹۲۱ هزار میلیاردی
براساس آمارهای رسمی، بدهی دولت روحانی مشتمل بر دولت و شرکت‌های دولتی در سال ۹۹ بالغ بر ۴۹ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش یافت و دولت سیزدهم میراث‌دار ۹۲۱ هزار میلیارد تومان بدهی است.