رییس هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران:
تراکم فروشی شهرداری ها عامل گرانی مسکن
رییس هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: شهرداری‌ها کسری بودجه خود را در ساخت و ساز و با تراکم فروشی جبران می‌کنند که این مساله یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن بوده است.