واکنش رئیس جمهور به پرداخت حقوق های نجومی:
نظام پرداخت عادلانه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ایجاد شود
رئیس جمهور با اشاره به قابل تحمل نبودن پرداخت های نامتعارف در دولت و شرکت های دولتی، از سازمان اداری و استخدامی کشور خواست قبل از نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱ نسبت به تدوین یک نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند.