معاون اجرایی رئیس جمهور:
۸۵ درصد درخواست های مردم در سفرهای استانی پاسخ داده شده
معاون اجرایی رئیس جمهور در آستانه سفر دولت به خراسان شمالی با بیان اینکه در 21 سفر انجام شده حدود 800هزار درخواست و تماس تلفنی صورت گرفته، گفت: به بالای ۸۵ درصد درخواست های مردم در سفرهای استانی پاسخ داده شده است.