مسئول واشنگتن‌پست: دیدار بایدن با بن سلمان شرم‌آور بود
ایسنا نوشت: روزنامه واشنگتن پست، بایدن را به خاطر دیدار با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی و کوبیدن مشت‌ها به یکدیگر به سبک دوران کرونا مورد انتقاد قرار داد و گفت که این کار نه تنها "صمیمیت و راحتی" را نشان داد،بلکه به ولیعهد سعودی نوعی "عفو" تقدیم کرد.