رئیس جمهور پس از بازگشت از سفر به ترکمنستان:
مشکل ترانزیت و گاز با ترکمنستان حل شد
رئیس‌جمهور با تشریح برنامه‌ها و دستاوردهای سفر به ترکمنستان اظهار امیدواری کرد نتایج این سفر در عرصه عمل موجب ارتقاء سطح روابط و همکاریهای کشورمان با کشورهای همسایه باشد.