با امضا یک تفاهنامه:
حضور دانش‌بنیان‌ها در صنعت انرژی پر رنگ می شود
معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری و وزیر نفت ضمن بازدید از شرکت‌های دانش‌بنیان منتخب توانمند در حوزه نفت، گاز و انرژی، تفاهم‌نامه همکاری با هدف رسوخ فناوری‌‌ها به این حوزه امضا کردند.