مدیرکل دامپزشکی خراسان‌شمالی:
گرایش مردم به لبنیات فله نگران کننده است
مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی گفت: افزایش گرایش مردم به مصرف لبنیات فله در استان نگران کننده است و باید مردم را از خطرات استفاده از این محصول خام آگاه کرد.