رشد ۴۰ درصدی ترانزیت خراسان رضوی به مقصد آسیای مرکزی
۲۳۳ میلیون دلار صادرات ایران به ترکمنستان
 همزمان با گام‌های مثبت دولت در زمینه تعمیق و تسهیل روابط تجاری با همسایگان در ماه های اخیر، اعداد و ارقام از رشد روزافزون تجارت و ترانزیت کالا با کشورهای منطقه، به‌ویژه همسایه‌های شمالی خراسان رضوی در آسیای مرکزی حکایت می‌کند.