پیشکسوت فوتبال:
نباید به کادر فنی تیم ملی دست زد
پیشکسوت فوتبال کشورمان گفت: تیم ملی در شرایط خوبی قرار دارد و کادر فنی نشان داد فدراسیون انتخاب درستی داشته و به خوبی شرایط و زمان را مدیریت کرده است. این ترکیب موفق بوده و نباید به آن دست زد.