تکمیل سالن ورزشی ۶ هزار نفره پس از ۱۳ سال
سالن ۶ هزار نفری بجنورد از پروژه های ملی دولت دهم با گذشت ۱۳ سال همچنان نیمه‌کاره رها شده و از گرد و خاک میزبانی می‌کند؛ اما اینک در انتظار اقدام جهادی دولت سیزدهم برای تحقق آرزوی چندین ساله بجنوردی ها است.