استاندار خراسان‌شمالی:
افتتاح گذرگاه مرزی با ترکمنستان خواست مردم و حاکمیت است
استاندار خراسان شمالی بر ایجاد و بازگشایی گذرگاه مرزی ترکمنستان تاکید کرد و گفت: این استان با داشتن ۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک با این کشور همسایه، گذر مرزی ندارد و یکی از درخواست های اساسی و مهم ساکنان این استان تحقق این مهم است.