تماس با ما

مدیرمسئول و صاحب امتیاز: ابوالفضل نیکبخت

شما می توانید از طریق روش های زیر با ما در تماس باشید:

ایمیل: journalistnickbakht@gmail.com

شماره تماس: ۰۹۱۵۷۷۲۲۷۸۷

تلگرام: T.me\Ehraazmedia

اینستاگرام: Ehraaz@